Od marca bieżącego roku w powiecie Strzelińskim działa Jednostka Strzelecka 4330 Strzelin, którą założył i prowadzi Sierżant ZS. Bartosz Fuławka. Młodzi ludzie, którzy do serca biorą sobie bezpieczeństwo ojczyzny dobrowolnie wstępują w szeregi organizacji paramilitarnych.

strzelinZwiązek Strzelecki „Strzelec” jest jedną z organizacji pozarządowych paramilitarnych, które współpracują z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Do tej pory w powiecie Strzelińskim nie istniały nigdy żadne struktury w/w organizacji, a potencjał młodych ludzi, którzy z własnej woli poświęcają swój wolny czas, by służyć ojczyźnie był niewykorzystywany.
Do związku strzeleckiego może przystąpić każdy, bez względu na wiek. Spora część strzelców po zakończeniu edukacji planuje wstąpić do Sił Zbrojnych RP lub Obrony Terytorialnej.

Historia związków strzeleckich
Pierwszy Związek Strzelecki założony został w 1910 r. we Lwowie w Galicji Wschodniej przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Nosił miano organizacji społeczno-wychowawczej, która skupiała się na wychowaniu fizycznym młodzieży, podstawowym przeszkoleniu wojskowym i nauczaniu postaw patriotycznych.
To kierowało tamto pokolenie na dobrą ścieżkę rozwoju i zmniejszało przestępczość wśród nastolatków. To właśnie tamte pokolenia dzielnie walczyły w Bitwie Warszawskiej, kampanii wrześniowej, a później tworzyły podziemie niepodległościowe. To paramilitarna organizacja, która z poważną działalnością ruszyła w 1914 roku i była podstawą budowania struktur wojskowych. Jej członkowie walczyli początkowo w Legionach Polskich przeciw bolszewikom. Dopiero pomiędzy 1918 - 1939r. zaczęła nosić nazwę Związku Strzeleckiego.
Wraz z wybuchem II wojny światowej i po upadku kampanii wrześniowej, strzelcy zostali rozwiązani, organizacja zdelegalizowana i uznana przez obu okupantów za wrogą.
Związki strzeleckie, które obecnie działają na terenie naszego kraju, ciągle kultywują dawne tradycje, wartości patriotyczne, a w przysiędze wypowiadają słowa: „(...) przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.”

Dlaczego wybrali strzeliński powiat do szkolenia?
Podczas gdy w mediach trwa ciągle dyskusja o słuszności tworzenia oddziałów Obrony Terytorialnej, związki strzeleckie nie marnują czasu na jałowe dyskusje i działają. Mamy to szczęście, że jeden ze Strzelców z JS4302 we Wrocławiu wybrał tereny naszego powiatu do założenia własnej Jednostki Strzeleckiej.

Dow. JS4330, Sierż. ZS. Bartosz Fuławka


Zapytaliśmy dowódcę tej jednostki, dlaczego wybrał ten teren do szkolenia. - Przede wszystkim dlatego, że jestem mieszkańcem powiatu Strzelińskiego już ok. 9 lat. Współpraca z lokalną ludnością jest niezbędna byśmy mogli spełniać swoje zadania w razie konfliktu czy klęski żywiołowej. Młodzież wstępując do Związku Strzeleckiego "Strzelec" uczy się prawidłowych postaw obywatelskich oraz otrzymuje podstawowe przeszkolenie wojskowe, ale przede wszystkim "Strzelec" uczy postaw patriotycznych. Działalność takich organizacji jak nasza zmniejsza przestępczość wśród nastolatków. Dajemy przykład i uczymy dyscypliny oraz szacunku. Musimy pamiętać, że Strzelcy nie są jednostkami frontowymi i zajmują się głównie obroną strategicznej infrastruktury w

Jednostka od razu po powołaniu rozpoczęła intensywne szkolenie Unitarne

swoim regionie, zabezpieczaniem ewakuacji cywilów, i ich obroną. Czyli w razie „W”, to my będziemy jedynymi z tych, których zadaniem jest bronić każdego z naszych rodaków lub pomagać w razie klęski żywiołowej. Założyłem sobie na początku 2017 roku, że uda mi się osiągnąć cel i otworzyć własną Jednostę Strzelecką w Strzelinie, i postanowienia dotrzymałem. Teraz czeka nas ciężka praca w rozbudowie struktur jednostki więc w przyszłym roku można spodziewać się nas w szkołach gdzie będziemy prowadzić rekrutacje nowych Strzelców. Będziemy pytać dyrekcje placówek oświatowych o zgodę na przeprowadzenie rekrutacji. Mamy nadzieję, że wszyscy będą skłonni do współpracy, tak jak do tej pory gdy prosiliśmy o użyczenie sali wykładowej w pewnych szkołach i dyrektor jednej z nich przyjął nas z otwartymi ramionami i udostępnił sale na zbiórki za co jesteśmy bardzo wdzięczni. - mówił dowódca Strzelińskiej Jednostki Strzeleckiej JS4330 Sierż. ZS. Bartosz Fuławka.

Kpt. Piotr Korycki