Jednostka Strzelecka 4111 Luboń - Poznań im. Orląt Lwowskich

dowódca Jednostki - inspektor ZS Łukasz Kołcz
 
 
Wydział Szkoleniowy komendy Głównej ZS. STRZELEC
Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego i Podstawowego
Dowódców Drużyn i Jednostek Strzeleckich w Luboniu
 
komendant Ośrodka - inspektor ZS / instruktor Łukasz Kołcz
 
 
tel kontaktowy 723898947