Nasza jednostka działa od początku 2016r.

Od początku dowódcą JS4142 jest ppor. (ZS) Zbigniew Antolak.

Międzyborów znajduje się na terenie gminy Jaktorów, pow. Grodzisk Maz. woj. Mazowieckie.

Jesteśmy jednostką z Okręgu Zachodniego, Obwodu Wielkopolska Wschód.

Drugi rok bierzemy aktywny udział w szkoleniach w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz.

Ponadto sami organizujemy szkolenia dla własnych strzelców oraz dla chętnych z innych jednostek.

Stawiamy na działania w terenie leśnym, topografię, terenoznawstwo, maskowanie, skryte przemieszczanie się itd.