Przysiega
Jednostka Strzelecka 2131 Pińczów została powołana rozkazem 40/2015 z dnia 18/11/2015 Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "Strzelec" - Brygadiera ZS Krzysztofa Wojewódzkiego.

11 listopada 2015 roku,  pluton 15 przyszłych strzelców oraz 3 osoby z Jednostki Strzeleckiej 2101 Suchedniów złożyło uroczystą przysięgę na Placu Konstytucji w Pińczowie, podczas uroczystości Święta Niepodległości. Przysięgę odebrał Starszy Inspektor ZS Daniel Woś.
 
 
Członkowie jednostki wspólnie ze strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 2130 Kazimierza Wielka tworzą od 2017 roku komponent nr 9  w ramach 
Paszport
programu "PASZPORT" dla organizacji proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Strzelcy odbyli szereg szkoleń zbiorowych, indywidualnych i specjalistycznych, m. in. z zakresu ratownictwa pola walki, dowodzenia drużyną, łączności, musztry zespołowej, taktyki zielonej, czarnej oraz strzelectwa bojowego. Jako komponent uczestniczymy w manewrach wojskowych ze Siłami Zbrojnymi RP oraz wojskami NATO, podczas ćwiczeń m.in pod kryptonimami "DRAGON" czy "ANAKONDA", na których zawsze zdobywamy miejsca na podium, także pierwsze.
GrudzynyW chwili obecnej organizujemy cykliczne imprezy - Rajd Imieninowy Józefa Piłsudskiego Pińczów - Grudzyny (gm. Imielno) - trasa ok 13 km, odbywa się w sobotę, najbliżej 19 marca (zazwyczaj 3 weekend marca). Miejsce docelowe jest nieprzypadkowe, bowiem to właśnie w Grudzynach Marszałek Józef Piłsudski obchodził pierwsze i jedyne, udokumentowane imieniny podczas I Wojny Światowej. Od 2019 roku rajd posiada drugą trasę z Jędrzejowa.Republika Pinczowska
 
Drugi rajd jaki organizujemy, to dwudniowy Rajd Republiki Pińczowskiej, Pińczów - Działoszyce - trasa ok. 30 km,  odbywa się w ostatni weekend lipca. Ma na celu upamiętnienie bohaterów walk jedynego przejściowo wyzwolonego obszaru 1000km2 z pod okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, nazwanym Republiką Pińczowską.
 
Sluzba porzadkowaNasza jednostka specjalizuje się także w Służbie Porządkowej, podczas której nasi strzelcy zabezpieczają przemarsze pieszych podczas uroczystości strzeleckich, jak Marsz Styczniowy, Rajd Imieninowy czy Rajd Republiki Pińczowskiej, a także podczas innych lokalnych przemarszów organizowanych przez inne Jednostki Strzeleckie oraz lokalne stowarzyszenia i urzędy. Współpracujemy ze stowarzyszeniem MTB Cross Świętokrzyskie, gdzie dbamy o bezpieczeństwo na drogach podczas wyścigów kolarzy oraz maratończyków na obszarze całego województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo, część strzelców posiada uprawnienia do zabezpieczenia imprez masowych, przez co dbamy o bezpieczeństwo uczestników podczas corocznych Spotkań Młodych LEDNICA2000 podczas Strzeleckiej Służby Lednickiej. Nasi strzelcy brali również udział w Strzeleckiej Służbie Porządkowej podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.
 
Dowodca jednostkiChorąży ZS Julia CHOJNOWSKA - Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2131 Pińczów.

* W służbie od 11/11/2015. Współzałożycielka jednostki, wcześniej zastępca ds. organizacyjnych.
* Zawodowo pracownik hotelu.
* Uczestnik programu "PASZPORT" MON od 2017 roku.
* Ukończyła kurs instruktorsko metodyczny w Kłodzku,
*Ukończyła szkolenie z zakresu taktyki zielonej w Bełchatowie.
* Ukończyła kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej
* Ukończyła kurs Combat Life Support w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.
* Uczestniczyła w działaniach szkoleniowych z wojskiem pod kryptonimem DRAGON-17 oraz ANAKONDA-18,
* Brała udział w ćwiczeniach CERBER-18, MINOTAUR-100 oraz MINOTAUR-200.

Jako Dowódca Jednostki odpowiada za wszystkich strzelców w jednostce, reprezentuje ją na zewnątrz, układa plan działania i funkcjonowania jednostki wraz z resztą sztabu, rozwiązuje sytuacje kryzysowe. Realizuje rozkazy Komendy Głównej oraz Komendy Okręgu. Powołuje członków sztabu, rozdziela im zadania.
 
Szef SztabuStarszy Sierżant ZS Karol MAZURCZAK - Szef Sztabu Jednostki Strzeleckiej 2131 Pińczów.

* W służbie od 11/11/2015, współzałożyciel jednostki, wcześniej zastępca ds. przepływu informacji.
* Zawodowo kierowca w transporcie międzynarodowym.
* Członek Komisji Rewizyjnej Związku Strzeleckiego "Strzelec".
* Uczestnik programu "PASZPORT" MON od 2017 roku.
* Ukończył szkolenie Dowódcy Drużyny w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.
* Ukończył kurs uprawniający do zabezpieczenia porządkowego imprez masowych.
* Ukończył kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej.
* Uczestniczył w działaniach szkoleniowych z wojskiem pod kryptonimem DRAGON-17 oraz ANAKONDA-18
* Brał udział w ćwiczeniach CERBER-18, MINOTAUR-100, MINOTAUR-200.
* Odznaczony brązowym medalem "Za zasługi dla LOK".

Jako Szef Sztabu odpowiada za rozdysponowanie zadań pozostałym zastępcom, koordynacje ich prac. Dowódca Służby Porządkowej oraz Zespołu Prasowego i Promocji, będący jednocześnie rzecznikiem jednostki. Nawiązuje kontakty i współpracę z innymi Jednostkami Strzeleckimi oraz stowarzyszeniami. Reprezentuje jednostkę na zewnątrz pod nieobecność dowódcy. Prowadzi wewnętrzny spis członków.

Z. OrganizacyjnyDrużynowy ZS Krzysztof ROLIŃSKI - Zastępca d-cy ds. Organizacyjnych.

* W służbie od 11/11/2015, współzałożyciel jednostki.
* Zawodowo nauczyciel historii i wosu w Liceum Ogólnokształcącym
* Uczestnik programu "PASZPORT" MON od 2017 roku.
* Odbył Szkolenie z zakresu Łączności w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
* Ukończył kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej.
* Uczestniczył w działaniach szkoleniowych z wojskiem pod kryptonimem ANAKONDA-18
* Brał udział w ćwiczeniach CERBER-18, MINOTAUR-100, MINOTAUR-200.

Jako Zastępca d-cy ds. Organizacyjnych odpowiada za współpracę z Szefem Sztabu, prowadzenie ewidencji przedsięwzięć z udziałem jednostki, pilnuje i potwierdza terminy wyjazdów, szkoleń, uroczystości, delegacji.
 
Z. SzkoleniowyDrużynowy ZS Mateusz WĄTORSKI - Zastępca d-cy ds. Szkoleniowych, 
* W służbie od 05/02/2017
* Uczeń,
* Brał udział w ćwiczeniach poligonowych CERBER-18, Minotaur-100, Minotaur-200.

Jako Zastępca d-cy ds. Szkoleniowych odpowiada za przygotowanie miesięcznych planów szkolenia, współpracę z Pionem Szkolenia Komendy Okręgu II Południe, nadzór nad kadrą instruktorską. Prowadzenie ewidencji konspekt planów instruktorów, wprowadzanie poprawek i zatwierdzanie kart prac instruktorów.
 
Sekcyjny ZS Łukasz WŁODARSKI - Zastępca d-cy ds. Logistycznych.Z. Logistyczny
* W służbie od 14/01/2018,
* Maturzysta Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie.
* Brał udział w szkoleniach poligonowych: Cerber-18, Minotaur 100.

Jako Zastępca d-cy ds. Logistycznych odpowiada za stan i rozprowadzenie przedmiotów będących na ewidencji jednostki, a także za pozyskiwanie nowego sprzętu lub dotacji. Zajmuje się także zamówieniem ekwipunku oraz niezbędnego sprzętu. Zajmuje się zabezpieczeniem logistycznym podczas przedsięwzięć organizowanych przez jednostkę, lub w których bierze ona udział.
 
Dowodca 1Sekcyjny ZS Agnieszka TUTAJ - Dowódca 1 drużyny.
* W służbie od 11/02/2018r.
* Uczennica Liceum w Krakowie o profilu wojskowym, gdzie pełni funkcję dowódcy klasy.
* Uczestniczka ćwiczeń szkoleniowo-poligowych: CERBER-18, MINOTAUR-100, MINOTAUR-200.
* Uczestniczyła w 10 dniowym obozie szkoleniowym organizowanym przez GROM Group
* Ukończyła kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej.

Jako Dowódca 1-iej drużyny odpowiada za podległych strzelców, rozwiązuje ich problemy, odpowiada za poszerzanie wiedzy swoich podopiecznych. Jest pośrednikiem między szeregowymi strzelcami a sztabem dowodzenia.
 
Sekcyjny ZS Mateusz SZWAJCOWSKI - Dowódca 2 drużyny,Dowodca 2
* W służbie od 21/07/2018
* Uczeń,
* Brał udział w szkoleniach poligonowych: MINOTAUR-100, MINOTAUR-200.

Jako Dowódca 2-iej drużyny odpowiada za podległych strzelców, rozwiązuje ich problemy, odpowiada za poszerzanie wiedzy swoich podopiecznych. Jest pośrednikiem między szeregowymi strzelcami a sztabem dowodzenia.