rsdsJednostka Strzelecka 1403 RSDS - Warszawa powstała w lutym 2011 z inicjatywy szefa szkolenia Związku Strzeleckiego "Strzelec", bryg. Roberta Edelwajna.
Za skrutem RSDS kryje się nazwa jednostki: Rozpoznawczo Szturmowa Drużyna Strzelecka. Głòwnym celem i powodem dem istnienia jednostki było gromadzenie wiedzy i umiejętności, tak aby w przyszłości JS1403 została jednostką szkoleniową w ZS "S".
W latach 2011-2013, przedsięwzięcie to, było realizowane zgodnie z planem. Ćwiczenia odbywały się co tydzień z licznymi wizytacjami szkoleniowymi operatorów sił specjalnych, policji, sekcji antyterrorystycznych i innych. Dzięki tym wizytacjom, w tych latach, wykształciła się kadra instruktorska posiadająca kompetencje do przekazywania wiedzy dalej.
Pierwszym dowódcą JS był st. sierż ZS Szymon biały. Następnie sierż. ZS Paweł Larwa, by tuż przed zawieszeniem dzialalnosci jednostki, krotkookresowo przejął dowodzenie sekc. ZS Adam Robaczyński. W listopadzie 2013 roku, JS 1403 zawiesiła swoją działalność ze względy na przedsięwzięcia zawodowe oraz edukacyjne większości jej członków. Pozostali oni jednak w odwodzie, w wydziale V szkoleń i świadczyli pomoc szkoleniową dla innych jednostek, podczas kiedy w latach 2013-2016 JS była zawieszona.
W 2016, Jednostka wznowiła swoją działalność i działa do teraz. Tryb szkoleniowy został zmieniony na spotkania całoweekendowe co drugi tydzień. Od tamtego czasu miały ròwnież miejsce kilka wizytacji profesjonalnych. W tym eksperta od technik linowych oraz instruktora działu realizacji ABW. (obecnie SOP).
Jednostka specjalizuje się w działaniach rozpoznawczych i nieregularnych jak wskazuje jej nazwa. Prezentujemy wysoki poziom zarówno w taktyce walki w terenie niezurbanizowanym jak i w pomieszczeniach. Dysponujemy ogromną wiedzą i doświadczeniem z zakresu sztuki przetrwania. Posiadamy dwóch instruktorów z tytułami NATO Combat Life Saver. Ponadto jeden z nas odbył 4-dniowy kurs SERE w Wojskowym Centrum Przygotowań do Działań poza Granicami Kraju. Oprócz tego posiadamy doświadczenie i ekspertów w technikach linowych oraz z zakresu działań nocnych.